FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználási feltételek

A www.desigual.com/hu_HU weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) elérésével és használatával a Weboldal látogatói Felhasználónak minősülnek, és teljes mértékben elfogadják a jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben Ön nem fogadja a jelen Felhasználási feltételeket, kérjük, ne használja a Weboldalt.

A Weboldal fenntartója és üzemeltetője az ABASIC SA társaság, a barcelonai cégnyilvántartásban regisztrált, a spanyol jognak megfelelően bejegyzett társaság, székhelye: Passeig del Mare Nostrum, 15, 08039 Barcelona (Spanyolország), társasági adószáma (NIF) A-63054068.

Jelen felhasználási feltételeket a Weboldal mindenkori fenntartója, üzemeltetője bármikor, egyoldalúan, indoklás nélkül módosíthatja. A Weboldal használatára vonatkozó szabályokat a mindenkor közzétett felhasználási feltételek szabályozzák.

Felhasználóink részére javasoljuk, hogy a Weboldal használata előtt körültekintően olvassák el a jelen felhasználási feltételeket. Felhasználási feltételeinkkel kapcsolatos kérdéseivel a lenti elérhetőségeinken fordulhat hozzánk.

Szellemi és ipari tulajdon oltalma

A Weboldal és annak tartalma, beleértve a terveket, szövegeket, grafikákat, logókat, ikonokat, gombokat, szoftvereket, cégneveket, márkákat, kreatív alkotásokat, illusztrációkat, fényképeket vagy ipari tervrajzokat, valamint minden egyéb, ipari és kereskedelmi célokra használható funkciót,(i) a Desigual vagy harmadik fél tulajdonát képezik, akik engedélyezték annak webhelyre történő felvételét, és (ii) a szellemi és ipari tulajdonra vonatkozó hazai és nemzetközi egyezmények, jogszabályok oltalma alatt állnak.

Semmilyen körülmények között nem tekinthető úgy, hogy a Desigual bármilyen engedélyt biztosít, hogy az említett jogokat teljesen vagy részlegesen átruházza vagy bármilyen jogot vagy joggal kapcsolatos elvárást biztosít, különösen a fent említett tartalmak megváltoztatásával, átalakításával, hasznosításával, reprodukálásával, terjesztésével vagy nyilvános kommunikációjával kapcsolatban a Desigual vagy a tulajdonosok előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Weboldalon elérhető tartalomra a Desigual a Felhasználóknak kizárólag korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási jogot enged. A Weboldalt és annak tartalmát csak személyes és privát célokra használhatja. Bármilyen más felhasználás tilos a Desigual kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Desigual előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos bármilyen framing, metategek vagy más rejtett szövegtechnika használata, amely a Desigual nevét vagy márkáját használja.

A Felhasználók kötelezettségei

Általánosan, a Felhasználóknak mindig a jogszabályoknak, az udvarias viselkedés normáinak és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően kell eljárniuk, kellő gondossággal, és tartózkodva a Weboldal olyan módon történő használatától, amely megakadályozhatja, károsíthatja vagy hátrányosan befolyásolhatja a normál működését, vagy a Desigual, annak franchise-partnerei, beszállítói, más Felhasználói vagy általában bármely harmadik fél áruit vagy jogait, jogos érdekeit.

Különösképpen, az előző szakasz rendelkezéseinek korlátozása nélkül, a Felhasználók a Weboldal használata során hozzájárulásukat adják a következőkhöz:

 1. A Felhasználók a regisztrációs és megrendelő űrlapokon valós információkat szolgáltatnak, és ezeket az adatokat naprakészen tartják.
 2. A Felhasználók nem visznek be, nem tárolnak és nem terjesztenek a Weboldalon vagy a Weboldalról olyan információt vagy anyagot, amely rágalmazó, sértő, obszcén, fenyegető vagy idegengyűlölő, vagy amely erőszakra vagy megkülönböztetésre uszít faji, nemi, ideológiai, vallási okok vagy bármely egyéb védett tulajdonság miatt, vagy amely sérti az erkölcsöt, a közrendet, az alapvető jogokat, vagy harmadik felek becsületét, magánéletét vagy jóhírnevét, vagy általában megsérti a hatályos jogszabályi kötelezettségeiket.
 3. A Felhasználók nem visznek be, nem tárolnak és nem terjesztenek a Weboldalon semmilyen programot, adatot, vírust vagy kódot, vagy bármilyen más elektronikus vagy fizikai eszközt, amely kárt okozhat Weboldalban vagy valamely szolgáltatásában, vagy a Desigual, más Felhasználó, a Desigual szállítói vagy általában bármely harmadik fél bármely berendezésében, rendszerében vagy hálózatában.
 4. A Felhasználók nem folytatnak reklámtevékenységet vagy bármilyen kereskedelmi tevékenységet a Weboldalon keresztül, és nem használják a Weboldal tartalmát és információit reklámcélokra vagy üzenetek küldésére és semmilyen egyéb kereskedelmi célra, vagy harmadik felek személyes adatainak gyűjtésére vagy tárolására.
 5. A Felhasználók nem használnak hamis személyazonosságot, vagy nem használják mások személyazonosságát a Weboldal vagy annak szolgáltatásainak használata során, beleértve a harmadik felek jelszavait vagy hozzáférési kódjait, vagy egyéb módokat.
 6. A Felhasználók nem semmisíthetik meg, nem változtathatják meg, nem használhatják saját célra, nem tehetik használhatatlanná vagy károsíthatják a Desigual, annak franchise-partnerei, a beszállítók vagy harmadik felek adatait, információit, programjait vagy elektronikus dokumentumait.
 7. A Felhasználók nem visznek be, nem tárolnak és nem terjesztenek a Weboldalon keresztül olyan tartalmat, amely sérti a harmadik felek szellemi vagy ipari tulajdonjogait vagy üzleti titkait, vagy általában olyan tartalmat, amelyet a jogszabályok értelmében nem jogosultak harmadik személyeknek átadni.

Garanciák és kötelezettségek

A Weboldalt a Felhasználó kizárólag saját kockázatára és felelősségére látogathatja és használhatja.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, vagy a Weboldalon keresztül igénybevett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt.

Ennek eredményeként nem tudunk garanciát vállalni, felelősséget vagy kötelezettséget vállalni a következőkre:

 1. a Weboldal tartalmának folyamatossága;
 2. A fent említett tartalom hibátlansága;
 3. A Weboldal vagy az azt kiszolgáló szerver mentessége a vírusoktól, trójai vírusoktól, féreg programoktól, logikai bombáktól és/vagy egyéb rosszindulatú programoktól vagy technológiailag káros összetevőktől;
 4. A Weboldal sebezhetetlensége és/vagy az ott elfogadott biztonsági intézkedések veszélyeztetésének lehetetlensége;
 5. A Weboldal tartalom használhatóságának vagy teljesítményének hiánya;
 6. A Weboldal meghibásodása a szervereit vagy harmadik fél szolgáltatóit ért támadások miatt, valamint a Weboldal működését akadályozó műszaki vagy biztonsági hibák vagy problémák bármelyik említett szolgáltató rendszerében;
 7. Bármely hiba vagy technikai probléma, amely rontja, késlelteti vagy akadályozza a Weboldal megfelelő működését;
 8. Bármilyen önmagának vagy harmadik félnek okozott kár vagy veszteség, mely Weboldalra vonatkozó feltételek, szabályok és utasítások megszegéséből vagy a biztonsági rendszerek megsértéséből származik.

Mindazonáltal a Weboldallal kapcsolatban, szándékunk szerint és a technika lehetőségeihez képest minden szükséges intézkedést megteszünk, hogy garantáljuk a megfelelő működést és minimálisra csökkentsük a rendszerhibákat, mind technikai szempontból, mind a közzétett tartalom tekintetében.

Ebben a tekintetben sem mi magunk, sem beszállítóink/szolgáltatóink nem tehetők felelőssé vagy kötelezetté a Weboldalon önmagunkon és/vagy beszállítóinkon/szolgáltatóinkon kívüli forrásokból származó információk valódiságáért, teljességéért vagy naprakészségéért, sem a webhely által linkelt bármely más platform tartalmáért.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül felfüggesszük, módosítsuk, korlátozzuk vagy ideiglenesen vagy véglegesen megszakítsuk a hozzáférést és a tartalom böngészését, használatát, tárolását és/vagy letöltését, és/vagy a webhelyen kínált szolgáltatások használatát azon Felhasználók esetében, akik megszegik jelen használati feltételek bármelyik rendelkezését; a Felhasználók a fentiek következtében nem jogosultak kártérítésre.

Harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozások

A Desigual előzetes hozzájárulása nélkül kifejezetten tilos más weboldalakra mutató hiperhivatkozásokat elhelyezni Weboldalainkra és/vagy franchise-partnereink oldalára.

A saját Weboldalunkon kívüli oldalra mutató hiperhivatkozások jelenléte semmilyen körülmények között nem jelenti azt, hogy kereskedelmi vagy üzleti kapcsolatban állunk a weboldal tulajdonosával, amelyen a hiperhivatkozás megjelenik, vagy hogy a Desigual elfogadja az említett külső weboldal tartalmát vagy szolgáltatásait.

A Desigual nem vállal felelősséget harmadik felek weboldalainak használatáért vagy tartalmáért, amelyek hiperhivatkozásokat hozhatnak létre a Weboldallal.

Adatvédelem

Felhasználóink személyes adatait Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk szerint kezeljük. A Weboldal használatakor Önnek el kell fogadnia a Weboldal használatára vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató és Süti Tájékoztató feltételeit. Az Adatkezelési Tájékoztató és Süti Tájékoztató feltételei a jelen Felhasználási Feltételeknek elválaszthatatlan részét képezik.

Alkalmazandó jog és illetékes joghatóság

A Weboldal felhasználási feltételeire a magyar jogszabályok vonatkoznak, és a jelen Felhasználási feltételekből fakadó vitákat a spanyolországi Barcelona város bírósága elé kell terjeszteni, mely bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az ilyen vitás kérdések rendezésében. A fentiek ellenére, ha Ön fogyasztó és felhasználó, Önre A fogyasztók és felhasználók védelméről szóló általános törvényt és egyéb kapcsolódó törvényeket átdolgozó, 1/2007. sz. királyi törvényerejű rendelet (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) és más kiegészítő jogszabályok, vagy a helyébe lépő hatályos rendelet vonatkoznak.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a Weboldal használatával kapcsolatban, kérjük, forduljon a Desigualhoz:

 • Hívjon a +34 933043164 telefonszámon, hétfőtől péntekig (a helyi ünnepek kivételével), 9: 00-18: 00 óra között
 • E-mailben az info@desigual.com címen