1. ADATKEZELŐ

Ki az Ön adatainak Adatkezelője?

Név: ABASIC, S.A. (“Desigual”).
Székhely: Passeig del Mare Nostrum, 15, 08039, Barcelona, Spain
Telefon: (+34) 933 043 164
Email: dpo@desigual.com
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@desigual.com

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR 2016/679) értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy a Desigual az Ön által megadott adatokat az alábbi célokból kezeli:

1. Weboldal-szolgáltatásaink megfelelő kezelése érdekében, amelyek a következőkből állnak:
(i) Az Ön felhasználói fiókjának kezelése a Desigual weboldalon;
(ii) A mindenkor hatályos Desigual hűségprogram (továbbiakban "Hűségprogram") kezelése;
(iii) Szolgáltatást támogató funkciók kezelése, ideértve az emlékeztetőket, technikai értesítéseket, frissítéseket, biztonsági figyelmeztetéseket és támogatási üzeneteket;
(iv) Online problémák regisztrálása és megoldásának kezelése;
(v) Az ügyfél és a Desigual közötti, ügyfélkapcsolati kommunikációs csatornák regisztrálása és kezelése, a chat-en keresztül, a "Kapcsolat" alkalmazás használatával, vagy levélben, e-mailben vagy telefonon keresztül, beleértve az ügyfélszolgálatunkkal folytatott hívások rögzítését is.

2. Ügyféltájékoztatás elősegítése- kereskedelmi hírlevelek küldése és az ügyfélelégedettség mérése érdekében, az alábbiak szerint.

(i) értesítések küldése bármilyen médián keresztül, beleértve az elektronikus médiát is, hogy tájékoztathassuk Önt termékeinkről és a Desigual kedvezményekkel kapcsolatban,
(ii) elégedettségi kérdőívek elvégzése céljából, amennyiben ehhez rendelkezünk az Ön hozzájárulásával. Az elégedettségi kérdőíveket azért végezzük, hogy személyre szabott szolgáltatást nyújtsunk Önnek a Desigualnál történő vásárlás élményének javítása érdekében.

3. Ön kereskedelemi profiljának megalkotása érdekében az alábbiak szerint:
Az Ön, mint felhasználó viselkedésének elemzése, valamint kereskedelmi profilalkotás az Ön preferenciáihoz és adott esetben a böngészési előzményeihez igazított, személyre szabott reklámok megjelenítése érdekében történik. A Desigual az Ön kereskedelmi profilját harmadik fél által gyűjtött adatok alapján készíti el, beleértve például a harmadik féltől származó sütiket. Az említett profilalkotás alapján nem kerül sor olyan automatizált döntéshozatalra, amely jogi vagy egyéb hasonlóan jelentős következményekkel járhat Önre nézve. A sütiken keresztül történő kereskedelmi profilalkotást harmadik fél weboldalai felhasználhatják arra, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek. A sütiket a Sütikezelési Szabályzatban megadott utasításokat követve kezelheti.

A Desigual elkészíti az Ön kereskedelmi profilját (i) az Ön által megadott információk alapján; (ii) az Ön saját sütijei alapján (ahol alkalmazható); (iii) az Ön vásárlási előzményei alapján; (iv) az alapján, hogy milyen gyakran nyitja meg az e-mailjeit, és (v) az általunk küldött elégedettségi kérdőívekre adott válaszai alapján. Az említett profilalkotás alapján nem kerül sor olyan automatizált döntéshozatalra, amely jogi vagy egyéb hasonlóan jelentős következményekkel járhat Önre nézve.

Ne feledje, hogy az Ön felhasználói viselkedésének elemzése lehetővé teszi számunkra, hogy a Desigual márka vásárlói élményét javítsuk.

4. Törzsvásárlói programba regisztrálás érdekében az alábbiak szerint:
(i) Törzsvásárlói program keretében regisztrál valamelyik üzletünkben, digitális aláírás megadásával az Ön személyazonosságának és az aláírás valódiságának hitelesítése érdekében.

5. A szolgáltatásaink használatával kapcsolatos visszaélések és tisztességtelen tevékenységek megelőzése érdekében (pl. csalások, szolgáltatás-bénító támadások, spam, stb.).

6. Adattovábbítás állami szervek és hatóságok részére, amennyiben a jogi és jogszabályi rendelkezések megkívánják azt.

3. KEZELT ADATOK KÖRE

Személyes adat bármely olyan Önre vonatkozó információ, amelyek Önt közvetlenül vagy közvetve személyesen azonosítja. A Desigual az alábbi adatokat kezeli a 2. pontban megadott célok szerinti megosztásban:
(i) Felhasználói fiók: név, e-mail cím, jelszó
(ii) Ügyféltájékoztatás: név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím
(iii) Törzsvásárlási program regisztráció: név, e-mail cím, digitális aláírás (nyomás, nyom, sebesség, gyorsulás).

4. ADATMEGŐRZÉSI IDŐTARTAM

Meddig őrizzük meg az Ön adatait?

Az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg a szerződéses és kereskedelmi kapcsolat érvényben van, amíg Ön nem kéri azok törlését, vagy amíg a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges idő le nem jár.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Mi nyújt jogalapot a személyes adatok kezeléséhez?

Személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • A Desiguallal kötött szerződés teljesítése, a 2.1. pont vonatkozásában.
 • Az Ön által megadott hozzájárulás a fenti 2.2. és 2.3. pontban megjelölt célokkal kapcsolatban.
 • A Desigual jogos érdeke a fenti 2.4. és 2.6. pontban megjelölt célokra.
  • A fenti 4. ponthoz kapcsolódóan: A jogos érdek, hogy olyan termékeket mutassunk Önnek, amelyekről úgy véljük, hogy az Ön által korábban vásárolt márka más termékeihez való "hasonlóságuk" miatt és az Önről készített kereskedelmi profil alapján érdekelhetik Önt. Ennek érdekében a Desigual nyomon követi az Ön viselkedését annak megállapítása érdekében, hogy a Desigual márka más ajánlatai vagy termékei érdekelhetik-e Önt. Az Ön kereskedelmi profilja a Desigual tulajdonában lévő információk alapján készül.
  • A fenti 5. ponthoz kapcsolódóan: A jogos érdek a Desigual felhasználóinak védelme a szolgáltatásainkkal való visszaélések és csalások megelőzése révén.
 • A Desigualra vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés, a fenti 8. pontban megjelölt célból.

6. CÍMZETTEK

Milyen címzettek kapják meg az Ön adatait?

Személyes adatok a következő esetekben továbbíthatók harmadik feleknek:

 • Az Ön személyes adatait a Desigual számára szolgáltatásokat nyújtó beszállítók is feldolgozhatják, mint például a következő szolgáltatások: tartalom tárolása, azonnali üzenetküldés, értesítések küldése, reklámszolgáltatások stb. A Desigual a számára szolgáltatásokat nyújtó minden egyes beszállítóval rendelkezik aláírt megfelelő adatfeldolgozói megállapodásokkal annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kezeljék.
 • A Desigual egy olyan vállalatcsoport tagja, amely a Desigual kereskedelmi márkanév alatt nemzetközi szinten gyárt, forgalmaz és értékesít termékeket, többek között felnőtt- és gyermekruházatot, kiegészítőket, lábbeliket és dekorációs cikkeket (együttesen "Desigual csoport"). Az Ön személyes adatait a Desigual franchise üzletei is feldolgozhatják.
 • Az Ön személyes adatai olyan esetekben is továbbíthatók, amikor jogi kötelezettség áll fenn.

7. JOGOK

Mik az ön jogai az Ön adatai megadása kapcsán és hogyan gyakorolhatja ezeket?

(i) Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és amennyiben folyamatban van, Önnek joga van arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

(ii) Helyesbítéshez való jog
Önnek joga van arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően, Önnek joga van arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, beleértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Önnek joga van arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Önnek joga van arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

(v) Adathordozhatósághoz való jog
Önnek joga van arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(vi) Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, mely megkövetelheti tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön megalapozottan gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozás által érintett célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az Ön fenti jogosultságai az irányadó jogszabályok, illetve harmadik személyek jogai miatt korlátozások alá eshetnek – például jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy jogi követelés érvényesítése miatt.

Ha élni kíván bármelyik jogával, kapcsolatba léphet velünk

(i) az ABASIC e-mailekben és értesítésekben található linkeken;
(ii) az Ön felhasználói fiókjában található engedélyezett linkeken keresztül;
(iii) e-mailben is elérhet bennünket az adatvédelmi tisztviselőnkhöz tartozó dpo@desigual.com címen;
(iv) postai úton is megkereshet minket az alábbi címen: ABASIC, S.A., Passeig del Mare Nostrum, 15, 08039, Barcelona, Spanyolország, a Felhasználói Ügyfélszolgálat címére címezve, a borítékon feltüntetve, hogy "Adatvédelem".

Kérjük, minél részletesebben írja le a kérését, beleértve a nevét és vezetéknevét (vezetékneveit), valamint a kérésével kapcsolatos fiókhoz vagy weboldalhoz használt e-mail címet.

Végezetül tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatainak feldolgozásából eredő bármilyen követeléssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

8. SÜTIKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK?

Ha szeretné megtudni, hogy milyen sütiket használunk ezen a weboldalon/mobilalkalmazáson, bármikor megtekintheti a sütikre vonatkozó szabályzatot.