1. ADATKEZELŐ

Ki az Ön adatainak Adatkezelője?

Név: ABASIC, S.A. (“Desigual”).
Székhely: Passeig del Mare Nostrum, 15, 08039, Barcelona, Spain
Telefon: (+34) 933 043 164
Email: dpo@desigual.com
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@desigual.com

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR 2016/679) értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy a Desigual az Ön által megadott adatokat az alábbi célokból kezeli:

1. Weboldal-szolgáltatásaink megfelelő kezelése érdekében, amelyek a következőkből állnak:
(i) Az Ön felhasználói fiókjának kezelése a Desigual weboldalon;
(ii) A mindenkor hatályos Desigual hűségprogram (továbbiakban "Hűségprogram") kezelése;
(iii) Szolgáltatást támogató funkciók kezelése, ideértve az emlékeztetőket, technikai értesítéseket, frissítéseket, biztonsági figyelmeztetéseket és támogatási üzeneteket;
(iv) Online problémák regisztrálása és megoldásának kezelése;
(v) Az ügyfél és a Desigual közötti, ügyfélkapcsolati kommunikációs csatornák regisztrálása és kezelése, a chat-en keresztül, a "Kapcsolat" alkalmazás használatával, vagy levélben, e-mailben vagy telefonon keresztül, beleértve az ügyfélszolgálatunkkal folytatott hívások rögzítését is.

2. Ügyféltájékoztatás elősegítése- kereskedelmi hírlevelek küldése és az ügyfélelégedettség mérése érdekében, az alábbiak szerint.

(i) értesítések küldése bármilyen médián keresztül, beleértve az elektronikus médiát is, hogy tájékoztathassuk Önt termékeinkről és a Desigual kedvezményekkel kapcsolatban,
(ii) elégedettségi kérdőívek elvégzése céljából, amennyiben ehhez rendelkezünk az Ön hozzájárulásával. Az elégedettségi kérdőíveket azért végezzük, hogy személyre szabott szolgáltatást nyújtsunk Önnek a Desigualnál történő vásárlás élményének javítása érdekében.

3. Ön kereskedelemi profiljának megalkotása érdekében az alábbiak szerint:
Az Ön, mint felhasználó viselkedésének elemzése, valamint kereskedelmi profilalkotás az Ön preferenciáihoz és adott esetben a böngészési előzményeihez igazított, személyre szabott reklámok megjelenítése érdekében történik. A Desigual az Ön kereskedelmi profilját harmadik fél által gyűjtött adatok alapján készíti el, beleértve például a harmadik féltől származó sütiket. Az említett profilalkotás alapján nem kerül sor olyan automatizált döntéshozatalra, amely jogi vagy egyéb hasonlóan jelentős következményekkel járhat Önre nézve. A sütiken keresztül történő kereskedelmi profilalkotást harmadik fél weboldalai felhasználhatják arra, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek. A sütiket a Sütikezelési Szabályzatban megadott utasításokat követve kezelheti.

A Desigual elkészíti az Ön kereskedelmi profilját (i) az Ön által megadott információk alapján; (ii) az Ön saját sütijei alapján (ahol alkalmazható); (iii) az Ön vásárlási előzményei alapján; (iv) az alapján, hogy milyen gyakran nyitja meg az e-mailjeit, és (v) az általunk küldött elégedettségi kérdőívekre adott válaszai alapján. Az említett profilalkotás alapján nem kerül sor olyan automatizált döntéshozatalra, amely jogi vagy egyéb hasonlóan jelentős következményekkel járhat Önre nézve.

Ne feledje, hogy az Ön felhasználói viselkedésének elemzése lehetővé teszi számunkra, hogy a Desigual márka vásárlói élményét javítsuk.

4. Törzsvásárlói programba regisztrálás érdekében az alábbiak szerint:
(i) Törzsvásárlói program keretében regisztrál valamelyik üzletünkben, digitális aláírás megadásával az Ön személyazonosságának és az aláírás valódiságának hitelesítése érdekében.

5. A szolgáltatásaink használatával kapcsolatos visszaélések és tisztességtelen tevékenységek megelőzése érdekében (pl. csalások, szolgáltatás-bénító támadások, spam, stb.).

6. Adattovábbítás állami szervek és hatóságok részére, amennyiben a jogi és jogszabályi rendelkezések megkívánják azt.

3. KEZELT ADATOK KÖRE

Személyes adat bármely olyan Önre vonatkozó információ, amelyek Önt közvetlenül vagy közvetve személyesen azonosítja. A Desigual az alábbi adatokat kezeli a 2. pontban megadott célok szerinti megosztásban:
(i) Felhasználói fiók: név, e-mail cím, jelszó
(ii) Ügyféltájékoztatás: név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím
(iii) Törzsvásárlási program regisztráció: név, e-mail cím, digitális aláírás (nyomás, nyom, sebesség, gyorsulás).

4. ADATMEGŐRZÉSI IDŐTARTAM

Meddig őrizzük meg az Ön adatait?

Az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg a szerződéses és kereskedelmi kapcsolat érvényben van, amíg Ön nem kéri azok törlését, vagy amíg a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges idő le nem jár.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Mi nyújt jogalapot a személyes adatok kezeléséhez?

Személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • A Desiguallal kötött szerződés teljesítése, a 2.1. pont vonatkozásában.
 • Az Ön által megadott hozzájárulás a fenti 2.2. és 2.3. pontban megjelölt célokkal kapcsolatban.
 • A Desigual jogos érdeke a fenti 2.4. és 2.6. pontban megjelölt célokra.
  • A fenti 4. ponthoz kapcsolódóan: A jogos érdek, hogy olyan termékeket mutassunk Önnek, amelyekről úgy véljük, hogy az Ön által korábban vásárolt márka más termékeihez való "hasonlóságuk" miatt és az Önről készített kereskedelmi profil alapján érdekelhetik Önt. Ennek érdekében a Desigual nyomon követi az Ön viselkedését annak megállapítása érdekében, hogy a Desigual márka más ajánlatai vagy termékei érdekelhetik-e Önt. Az Ön kereskedelmi profilja a Desigual tulajdonában lévő információk alapján készül.
  • A fenti 5. ponthoz kapcsolódóan: A jogos érdek a Desigual felhasználóinak védelme a szolgáltatásainkkal való visszaélések és csalások megelőzése révén.
 • A Desigualra vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés, a fenti 8. pontban megjelölt célból.

6. CÍMZETTEK

Milyen címzettek kapják meg az Ön adatait?

Személyes adatok a következő esetekben továbbíthatók harmadik feleknek:

 • Az Ön személyes adatait a Desigual számára szolgáltatásokat nyújtó beszállítók is feldolgozhatják, mint például a következő szolgáltatások: tartalom tárolása, azonnali üzenetküldés, értesítések küldése, reklámszolgáltatások stb. A Desigual a számára szolgáltatásokat nyújtó minden egyes beszállítóval rendelkezik aláírt megfelelő adatfeldolgozói megállapodásokkal annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kezeljék.
 • A Desigual egy olyan vállalatcsoport tagja, amely a Desigual kereskedelmi márkanév alatt nemzetközi szinten gyárt, forgalmaz és értékesít termékeket, többek között felnőtt- és gyermekruházatot, kiegészítőket, lábbeliket és dekorációs cikkeket (együttesen "Desigual csoport"). Az Ön személyes adatait a Desigual franchise üzletei is feldolgozhatják.
 • Az Ön személyes adatai olyan esetekben is továbbíthatók, amikor jogi kötelezettség áll fenn.

7. JOGOK

Mik az ön jogai az Ön adatai megadása kapcsán és hogyan gyakorolhatja ezeket?

(i) Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és amennyiben folyamatban van, Önnek joga van arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

(ii) Helyesbítéshez való jog
Önnek joga van arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően, Önnek joga van arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, beleértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Önnek joga van arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Önnek joga van arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

(v) Adathordozhatósághoz való jog
Önnek joga van arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(vi) Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, mely megkövetelheti tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön megalapozottan gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozás által érintett célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az Ön fenti jogosultságai az irányadó jogszabályok, illetve harmadik személyek jogai miatt korlátozások alá eshetnek – például jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy jogi követelés érvényesítése miatt.

Ha élni kíván bármelyik jogával, kapcsolatba léphet velünk

(i) az ABASIC e-mailekben és értesítésekben található linkeken;
(ii) az Ön felhasználói fiókjában található engedélyezett linkeken keresztül;
(iii) e-mailben is elérhet bennünket az adatvédelmi tisztviselőnkhöz tartozó dpo@desigual.com címen;
(iv) postai úton is megkereshet minket az alábbi címen: ABASIC, S.A., Passeig del Mare Nostrum, 15, 08039, Barcelona, Spanyolország, a Felhasználói Ügyfélszolgálat címére címezve, a borítékon feltüntetve, hogy "Adatvédelem".

Kérjük, minél részletesebben írja le a kérését, beleértve a nevét és vezetéknevét (vezetékneveit), valamint a kérésével kapcsolatos fiókhoz vagy weboldalhoz használt e-mail címet.

Végezetül tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatainak feldolgozásából eredő bármilyen követeléssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

8. SÜTIKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK?

Ha szeretné megtudni, milyen sütiket használunk ezen a weboldalon/mobilalkalmazáson, ne feledje, hogy az alábbi táblázatban megtekintheti Cookie-szabályzatunkat.

Amikor meglátogatja weboldalunkat, a Desigual információkat gyűjt az Ön böngészőjéből, hogy megértse az Ön műveleteit és beállításait (például adatvédelmi vagy nyelvi beállítások) és emlékezzen azokra. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk szolgáltatásainkat és a felhasználói élményt. Ezen túlmenően ezek az információk lehetővé teszik, hogy összesített adatokat gyűjtsünk a felhasználói forgalomról és az Ön weboldalunkon való interakciójáról, annak érdekében, hogy felismerjük a trendeket és statisztikákat gyűjtsünk, amelyek segítenek javítani szolgáltatásainkat.

Különféle módszereket használunk ezen információk gyűjtésére, például sütiket és webjelzőket (“pixel tags”).

SÜTIK ÉS WEBJELZŐK

Mik ezek és mire használatosak?

A sütik általában szöveges fájlokban tárolt adatok, amelyeket a weboldalak – a weboldal eléréséhez használt eszközön keresztül - a felhasználók eszközein helyeznek el, hogy tárolják a felhasználói információkat. Ezen információk segítségével a weboldalak javíthatják a böngészési élményt, rögzítve az azonosítót, a beállításokat, a végrehajtott műveleteket stb.

A webjelző a weboldalba illesztve egy láthatatlan képkódsorral lehetővé teszi a weboldalunkat, vagy harmadik fél weboldalát használó fél böngészésének monitorozását. A webjelzők felhasználhatók a használat mérésére vagy nyomon követésére, vagy összesített adatok beszerzésére a weboldal forgalmáról és a weboldallal való interakciókról, hogy személyre szabott hirdetéseket kínálhassunk, felismerjünk trendeket és statisztikákat szerezzünk a webhely fejlesztése érdekében.

Sütik és/vagy webjelzők segítségével gyűjtött adatok

Az ilyen típusú fájlok használatával a következő információkat gyűjthetjük össze: (i) IP cím, (ii) egyedi süti azonosító, süti információk, valamint információk arról, hogy az eszköz rendelkezik -e szoftverrel bizonyos funkciók eléréséhez, (iii) egyedi eszközazonosító és eszköztípus, (iv) domain, böngésző típusa és nyelve, (v) az operációs rendszer és a rendszer konfigurációja, (vi) ország és időzóna, (vii) korábban meglátogatott weboldalak, (viii) információk az Ön weboldalunkkal való interakciójáról, mint például a kattintási szokások, vásárlások és beállítások, valamint (ix) hozzáférési idők és hivatkozási URL.

Kommunikáció és adatátvitel

Harmadik felek szintén gyűjthetnek információkat és adatokat az Ön eszközéről és/vagy böngészőjéről weboldalunkon keresztül harmadik féltől származó sütik, beépülő modulok (“plug-in”), webjelölők és widgetek használatával. Ezen adatok feldolgozására a harmadik felek adatvédelmi és süti szabályzata vonatkozik. Azonban információt kaphat róluk a jelen szabályzatban található magyarázó táblázaton keresztül.

Ahhoz, hogy teljes és naprakész összefoglalót kapjon azokról a harmadik felekről, akik a Desigual weboldalán vagy más módon férnek hozzá az Ön böngészőjéhez, javasoljuk, hogy telepítsen egy erre a célra kifejlesztett internetes böngésző beépülő modult. Azt is választhatja, hogy készüléke figyelmeztesse Önt minden alkalommal, amikor sütiküldés történik.

Sütik kikapcsolása

Ha szeretné megváltoztatni beállításait bizonyos sütik törléséhez, vagy hogy a sütik csak az Ön kifejezett beleegyezésével maradjanak meg az Ön számítógépén vagy mobileszközén, kérjük keresse fel a „süti beállítások” részt, mely a weboldalunk végén található. A sütiket az éppen használt böngészők és eszközök beállítási menüjével is kikapcsolhatja.

Mivel minden böngésző különbözik, meg kell látogatnia a használt böngésző Súgó menüjét, hogy megtudja, hogyan lehet megváltoztatni a süti-beállításokat ( Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Safari for IOS (iPhone and iPad), Chrome for Android, Chrome for iPhone and iPad). Letilthatja az általunk használt Google Analytics sütiket is itt.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy nem fér hozzá számos olyan funkcióhoz, amelyek hatékonyabbá teszik a weboldalakat, és ennek következtében egyes szolgáltatásaink esetleg nem működnek megfelelően.

A Desigual weboldalán használt sütik típusai

Weboldalunk a következő típusú sütiket használja:

 1. FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES SÜTIK: Olyan sütik, amelyek lehetővé teszik a webhely megfelelő működéséhez elengedhetetlen műveleteket. Emiatt el kell fogadnia őket, különben nem fogja tudni teljeskörűen használni a webhely különféle funkcióit és szolgáltatásait: a webhely egyes területeihez való hozzáférést, emlékeztetőket, regisztrációt, vásárlásokat stb. Az elemzési sütik ebbe a csoportba tartoznak. Ezek szükségesek a felhasználó böngészésének elemzéséhez, hogy számszerűsíteni és statisztikailag mérni tudjuk, hogyan használják a felhasználók a weboldalunkat az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások körének javítása érdekében, származhatnak harmadik féltől és megoszthatók velük. Az elemzési sütiket kikapcsolhatja az egyes használt böngészők és eszközök beállításmenüjével. Mivel minden böngésző különbözik, meg kell látogatnia a használt böngésző Súgó menüjét, hogy megtudja, hogyan lehet megváltoztatni a süti-beállításokat. (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Safari for IOS (iPhone and iPad), Chrome for Android, Chrome for iPhone and iPad). Letilthatja az általunk használt Google Analytics sütiket is itt.
  Feltétlenül szükséges sütik esetén az adatkezelés jogos üzleti érdekünkön alapul, hogy alapvető webszolgáltatásainkat biztonságosan és hasznosan tudjuk nyújtani. Weboldalunk nem működhet ezen sütik nélkül, és csak a böngésző beállításainak módosításával tilthatók le.
 2. TELJESÍTMÉNY SÜTIK: Olyan sütik, amelyeket kifejezetten arra használnak, hogy információkat gyűjtsenek a felhasználók weboldal használatáról. Figyelemmel kísérik a webhely teljesítményét a felhasználó interakciója alatt, és felhasználják a weboldal funkcionalitásának javítására. Nem gyűjtenek személyes adatokat, mivel az általuk rögzített adatok kódoltak és anonimak, például statisztikai adatok a látogatásokról, inaktív időszakokról stb.
  Az adatkezelés az Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulásán alapul, melyet a weboldal első látogatásakor a Süti- szabályzat megismerésével és a Süti-beállítások kezelésével adott számunkra. Az Ön hozzájárulása kiterjed az összes süti használatára vagy az Ön által kifejezetten aktivált süti típusokra. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása önkéntes és azt bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. Hozzájárulását visszavonhatja a Süti-beállítások újranyitásával és egyes süti-típusok inaktiválásával. Ha nem adja meg a hozzájárulását vagy visszavonja azt, az Ön számára semmilyen hátrányt nem jelent. Az Ön hozzájárulása nélkül azonban a fent ismertetett funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.
 3. HIRDETÉSI SÜTIK: Olyan sütik, melyek célja a hirdetések megjelenítése a megszerzett információk és a felhasználó keresései alapján. Ez a fajta süti harmadik féltől származhat, és megosztható más hirdetőkkel.
  Az adatkezelés az Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulásán alapul, melyet a weboldal első látogatásakor a Süti- szabályzat elfogadásával és a Süti-beállítások kezelésével adott számunkra. Az Ön hozzájárulása kiterjed az összes süti használatára vagy az Ön által kifejezetten aktivált süti típusokra. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása önkéntes és azt bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. Hozzájárulását visszavonhatja a Süti-beállítások újranyitásával és egyes süti-típusok inaktiválásával. Ha nem adja meg a hozzájárulását vagy visszavonja azt, az Ön számára semmilyen hátrányt nem jelent. Az Ön hozzájárulása nélkül azonban a fent ismertetett funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Sütik leíró táblázata

Az alábbi táblázat felsorolja a jelen weboldalon használt sütiket, és információt nyújt mindegyikről.
Munkamenet süti, olyan süti, mely az adott munkamenet végén minden esetben lejár.

Ez egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.
NévCélDomainTípusTulajdonosKategória
 Ez a domain a Facebook tulajdonában áll, amely a világ legnagyobb közösségi hálózati szolgáltatása. Harmadik féltől származó hosztszolgáltatóként többnyire olyan widgeteken keresztül gyűjt adatokat a felhasználók érdeklődéséről, mint a számos webhelyen megtalálható „Like” gomb. Ez arra szolgál, hogy célzott hirdetést jelenítsen meg felhasználóinak, amikor bejelentkeznek a szolgáltatásaiba. 2014 -től – a legtöbb online marketingcéghez hasonlóan - viselkedésmód szerint célzott hirdetéseket is megjelenít más weboldalakon.www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.facebook.comHirdetési sütik
__cfduidA CloudFlare-t használó webhelyekkel társított süti az oldal betöltési idejének felgyorsítására szolgál. A CloudFlare szerint a látogató IP-címe alapján történő biztonsági korlátozások felülbírálására használják. Nem tartalmaz semmilyen felhasználói azonosító információt.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdesigual.comFeltétlenül szükséges sütik
__cq_dntAzt jelzi, hogy a böngésző leiratkozott a CC Einstein követésről ezen az oldalon.www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
__unamEz a süti általában a ShareThis közösségi megosztási widgethez van társítva, amely egy webhelyen lehetővé teszi a tartalom-megosztást a különböző közösségi hálózatokon. Számolja az oldal kattintásait és megosztásait.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comTeljesítmény sütik
_cs_cwww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comHirdetési sütik
_cs_cEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdesigual.comHirdetési sütik
_cs_cEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIt.contentsquare.netHirdetési sütik
_cs_cEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIwww.desigual.comHirdetési sütik
_cs_idEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIwww.desigual.comHirdetési sütik
_cs_idEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdesigual.comHirdetési sütik
_cs_idEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIt.contentsquare.netHirdetési sütik
_cs_idEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comHirdetési sütik
_cs_nnnnnnnnnnnnnEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIdesigual.comHirdetési sütik
_cs_sEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comHirdetési sütik
_cs_sEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdesigual.comHirdetési sütik
_cs_sEz egy munkamenet süti. Ez egy minta típusú süti, ahol egy véletlenszerű 13 számjegyű számot fűznek a _cs_ előtaghoz.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIt.contentsquare.netHirdetési sütik
_dc_gtm_UA-xxxxxxxxEz a süti olyan webhelyekhez van társítva, amelyek a Google Tag Managert használják más szkriptek és kódok betöltésére az oldalra. Ha használják, akkor feltétlenül szükségesnek tekinthető, mivel nélküle más szkriptek nem működnek megfelelően. A név vége egy egyedi szám, amely egyben a társított Google Analytics -fiók azonosítója is.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdesigual.comFeltétlenül szükséges sütik
_dc_gtm_UA-xxxxxxxxEz a süti olyan webhelyekhez van társítva, amelyek a Google Tag Managert használják más szkriptek és kódok betöltésére az oldalra. Ha használják, akkor feltétlenül szükségesnek tekinthető, mivel nélküle más szkriptek nem működnek megfelelően. A név vége egy egyedi szám, amely egyben a társított Google Analytics -fiók azonosítója is.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
_derived_epik www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comHirdetési sütik
_fbpA Facebook használja, hirdetési termékek sorozatának szállítására, mint amilyen pl. a harmadik fél hirdetőitől származó valós idejű ajánlattétel.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comHirdetési sütik
_fbpA Facebook használja, hirdetési termékek sorozatának szállítására, mint amilyen pl. a harmadik fél hirdetőitől származó valós idejű ajánlattétel.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIcomHirdetési sütik
_fbpA Facebook használja, hirdetési termékek sorozatának szállítására, mint amilyen pl. a harmadik fél hirdetőitől származó valós idejű ajánlattétel.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdesigual.comHirdetési sütik
_gaEz a sütinév a Google Universal Analytics -hoz van társítva - ez jelentős frissítés a Google általánosan használt elemzési szolgáltatásában. Ez a süti arra szolgál, hogy megkülönböztesse az egyedi felhasználókat, véletlenszerűen generált számot osztva ki ügyfél-azonosítóként. Ez a weboldal minden oldalkérésében szerepel, és a látogatók, munkamenetek és kampányok adatainak kiszámítására szolgál a webhelyek elemzési jelentéseihez. Alapértelmezés szerint 2 év után jár le, bár ezt a weboldal tulajdonosa testre szabhatja.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdesigual.comFeltétlenül szükséges sütik
_gaEz a sütinév a Google Universal Analytics -hoz van társítva - ez jelentős frissítés a Google általánosan használt elemzési szolgáltatásában. Ez a süti arra szolgál, hogy megkülönböztesse az egyedi felhasználókat, véletlenszerűen generált számot osztva ki ügyfél-azonosítóként. Ez a weboldal minden oldalkérésében szerepel, és a látogatók, munkamenetek és kampányok adatainak kiszámítására szolgál a webhelyek elemzési jelentéseihez. Alapértelmezés szerint 2 év után jár le, bár ezt a weboldal tulajdonosa testre szabhatja.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
_gat_UA-2535113-9Ez egy minta típusú süti, amelyet a Google Analytics állított be, és a név mintaeleme tartalmazza a kapcsolódó fiók vagy weboldal egyedi azonosítószámát. Ez a _gat cookie egy változata, amely a Google által, a nagy forgalmú webhelyeken rögzített adatmennyiség korlátozására szolgál.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdesigual.comFeltétlenül szükséges sütik
_gat_UA-2535113-9Ez egy minta típusú süti, amelyet a Google Analytics állított be, és a név mintaeleme tartalmazza a kapcsolódó fiók vagy weboldal egyedi azonosítószámát. Ez a _gat cookie egy változata, amely a Google által, a nagy forgalmú webhelyeken rögzített adatmennyiség korlátozására szolgál.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
_gcl_auA Google AdSense használja a a szolgáltatásaikat használó webhelyeken, a hirdetések hatékonyságának kutatására a szolgáltatásaikat használó webhelyeken.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comHirdetési sütik
_gclxxxxGoogle konverziókövető süti.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdesigual.comFeltétlenül szükséges sütik
_gclxxxxGoogle konverziókövető süti.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
_gidEz a sütinév a Google Universal Analytics-hoz van társítva. Úgy tűnik, ez egy új süti, és (2017 tavaszi állás szerint) a Google számára nincs róla elérhető információ. Úgy tűnik, hogy tárolja és frissíti az egyes látogatott oldalak egyedi értékét.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
_gidEz a sütinév a Google Universal Analytics-hoz van társítva. Úgy tűnik, ez egy új süti, és (2017 tavaszi állás szerint) a Google számára nincs róla elérhető információ. Úgy tűnik, hogy tárolja és frissíti az egyes látogatott oldalak egyedi értékét.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdesigual.comFeltétlenül szükséges sütik
_kuid_Ez a domain egy amerikai vállalat, a Krux Digital tulajdonában áll, amely olyan adatkezelési platformot kínál, amely lehetővé teszi a látogatók érdeklődésének valós idejű profilozását.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIkrxd.netHirdetési sütik
_pinterest_ct_rtEzek a sütik lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megosszák képeiket a Pinteresten / a "Pin It" gomb segítségével, és a Pinterest statisztikai információkat gyűjthet szolgáltatásainak használatáról.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.ct.pinterest.comHirdetési sütik
_pinterest_ct_rtEzek a sütik lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megosszák képeiket a Pinteresten / a "Pin It" gomb segítségével, és a Pinterest statisztikai információkat gyűjthet szolgáltatásainak használatáról.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIct.pinterest.comHirdetési sütik
_pinterest_sessEz a domain a Pinterest tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Közösségi tartalommegosztó platform.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.pinterest.comHirdetési sütik
A3Ez a domain a Yahoo tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Keresés / Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIyahoo.comHirdetési sütik
AA003Ez a domain az Atlas Solutions tulajdonában áll, amely cég a Facebook tulajdonában van. Az Atlas egy online hirdetési vállalkozás, amely a felhasználók webes tevékenységének nyomon követését célozza meg. 2014 szeptemberétől a vállalat újraindult a Facebook tulajdonaként, ígérve, hogy képes lesz elérni az ismert felhasználókat és megcélozni a hirdetéseket a Facebook felhasználói adatai alapján létrehozott profilok segítségével.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIatdmt.comHirdetési sütik
ap www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIwww1.mpnrs.comHirdetési sütik
ata www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIwww1.mpnrs.comHirdetési sütik
ATNEz a domain az Atlas Solutions tulajdonában áll, amely cég a Facebook tulajdonában van. Az Atlas egy online hirdetési vállalkozás, amely a felhasználók webes tevékenységének nyomon követését célozza meg. 2014 szeptemberétől a vállalat újraindult a Facebook tulajdonaként, ígérve, hogy képes lesz elérni az ismert felhasználókat és megcélozni a hirdetéseket a Facebook felhasználói adatai alapján létrehozott profilok segítségével.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIatdmt.comHirdetési sütik
audienceEz a domain a spotxchange tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Videó hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIspotxchange.comHirdetési sütik
auth_tokenA Twitter jelenleg nem ad információt bizonyos sütik használatáról.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.twitter.comHirdetési sütik
awxxxxA jutalék megállapítására szolgál a partnerek számára, amikor a felhasználó egy partner hivatkozási linkről érkezik a weboldalra. Ez akkor működik, ha a felhasználó rákattint valamelyik linkünkre, és ezzel megmutatja a hirdetőnek és nekünk a weboldalt, ahonnan jött.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.desigual.comHirdetési sütik
awxxxxA jutalék megállapítására szolgál a partnerek számára, amikor a felhasználó egy partner hivatkozási linkről érkezik a weboldalra. Ez akkor működik, ha a felhasználó rákattint valamelyik linkünkre, és ezzel megmutatja a hirdetőnek és nekünk a weboldalt, ahonnan jött.www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comHirdetési sütik
BEz a domain a Yahoo tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Keresés / Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIyahoo.comHirdetési sütik
bkdcEz a domain a Blue Kai tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetés/Közönségcélzáswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIbluekai.comHirdetési sütik
bkpaEz a domain a Blue Kai tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetés/Közönségcélzáswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIbluekai.comHirdetési sütik
bkuEz a domain a Blue Kai tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetés/Közönségcélzáswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIbluekai.comHirdetési sütik
cEz a domain az IPONWEB tulajdonában áll, és valós idejű ajánlattételi platformot biztosít az online hirdetésekhez.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIbidswitch.netHirdetési sütik
CMIDEz a domain a Casale Media tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIcasalemedia.comHirdetési sütik
CMPROEz a domain a Casale Media tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIcasalemedia.comHirdetési sütik
CMPSEz a domain a Casale Media tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIcasalemedia.comHirdetési sütik
CMRUM3Ez a domain a Casale Media tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIcasalemedia.comHirdetési sütik
CMSTEz a domain a Casale Media tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIcasalemedia.comHirdetési sütik
data-rkA Media.net egy globális online hirdetési technológiai hálózat.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTImedia.netHirdetési sütik
demdexEz a süti segíti az Adobe Audience Manger -t olyan alapvető funkciók végrehajtásában, mint a látogatóazonosítás, az azonosítók szinkronizálása, a szegmentálás, a modellezés, a jelentéskészítés stb.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdemdex.netHirdetési sütik
dpmEz a domain Adobe Audience Manager tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenysége az online profilozás a célzott marketing érdekébe.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdpm.demdex.netHirdetési sütik
dwdwwww.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comTeljesítmény sütik
dw_dntA Commerce Cloud követési funkcióinak ügyféloldali JavaScript-jét vezérli (Analytics, Einstein, ActiveData).www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comTeljesítmény sütik
dwac_09f3c2ced3138b6c779d744796Ideiglenes adatokat tárol az e-kereskedelmi élmény érdekében.www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
dwac_fd777f116456d4528ca4aa603fIdeiglenes adatokat tárol az e-kereskedelmi élmény érdekében.www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
dwac_XXXXXIdeiglenes adatokat tárol az e-kereskedelmi élmény érdekében.www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
dwanonymous_xxxxxxxxEz a minta típusú süti a Demandware eCommerce platformhoz kapcsolódik. Meghatározott célja az anonimizált felhasználókövetés, ezért feltételezhető, hogy valamilyen módon részt vesz a célzásban vagy a személyre szabásban.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIwww.desigual.comHirdetési sütik
dwpersonalization_d7da7095cd4556e72ad70d31e8172051Elemzési célokból nyomon követi az A/B tesztcsoportokban való részvételt. Ha a vásárló részt vett egy teszten, akkor az érték törlődik, amikor a vásárló kijelentkezik. A * a süti nevében a webhely egyedi értéke.www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comTeljesítmény sütik
dwsiddwwww.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
eudA domain a Rocketfuel tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIrfihub.comHirdetési sütik
eudsA domain a Rocketfuel tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIrfihub.comHirdetési sütik
everest_g_v2A domain az Adobe tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIeveresttech.netHirdetési sütik
eyeblasterEz a domain a Sizmek (korábban DG MediaMind) tulajdonában áll. Többplatformos célzott hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIserving-sys.comHirdetési sütik
frBöngésző és felhasználó egyedi azonosító kombinációt tartalmaz, amelyet célzott hirdetésekhez használnak.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.facebook.comHirdetési sütik
frBöngésző és felhasználó egyedi azonosító kombinációt tartalmaz, amelyet célzott hirdetésekhez használnak.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIfacebook.comHirdetési sütik
gdpr_statusA Media.net egy globális online hirdetési technológiai hálózat.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTImedia.netHirdetési sütik
IDEEz a domain a Doubleclick (Google) tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenysége: A Doubleclick a Google valós idejű ajánlattételi hirdetési szolgáltatója.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdoubleclick.netHirdetési sütik
IDEEz a domain a Doubleclick (Google) tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenysége: A Doubleclick a Google valós idejű ajánlattételi hirdetési szolgáltatója.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.doubleclick.netHirdetési sütik
isTrueDirectA munkamenet közvetlen forrású volt? (Ez azt jelenti, hogy a felhasználó beírta az Ön weboldalának nevét a böngészőbe vagy könyvjelzőről érkezett.)www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.www.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
isTrueDirectA munkamenet közvetlen forrású volt? (Ez azt jelenti, hogy a felhasználó beírta az Ön weboldalának nevét a böngészőbe vagy könyvjelzőről érkezett.)www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIwww.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
mako_uidEz a domain az Eyeota nevű globális vállalat tulajdonában van, amely közönségadatokra specializálódott, hogy lehetővé tegye a hirdetések célzását a látogatók profilozása alapján.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIeyeota.netHirdetési sütik
OptanonAlertBoxClosedEzt a sütit olyan webhelyek helyezik el, amelyek a OneTrust süti jog megfelelési megoldásának bizonyos verzióit használják. A süti elhelyezése azután történik, hogy a látogatók láttak egy süti értesítést, és bizonyos esetekben csak akkor, mikor aktívan bezárják az értesítést. Lehetővé teszi, hogy a webhely ne jelenítse meg többször az üzenetet a felhasználónak. A süti élettartama egy év, és nem tartalmaz személyes adatokat.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.www.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
OptanonConsentEzt a sütit a OneTrust süti-megfelelőségi megoldása állítja be. Információt tárol az oldal által használt süti-kategóriákról, valamint arról, hogy a látogatók megadták vagy visszavonták -e engedélyüket az egyes kategóriák használathoz. Ez lehetővé teszi a webhelytulajdonosok számára, hogy megakadályozzák az egyes kategóriákba tartozó sütik elhelyezését a felhasználói böngészőben, ha a hozzájárulást nem adják meg. A süti normál élettartama egy év, így a webhelyre visszatérő látogatók beállításai megőrződnek. Nem tartalmaz olyan információt, amely azonosítaná a webhely látogatóját.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.www.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
personalization_idEz a domain a Twitter tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Közösségi hálózati szolgáltatások. Ahol a Twitter harmadik fél hosztjaként működik, számos plug-in és integráció révén gyűjt adatokat, amelyeket elsősorban követésre és célzásra használ.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTItwitter.comHirdetési sütik
personalization_idEz a domain a Twitter tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Közösségi hálózati szolgáltatások. Ahol a Twitter harmadik fél hosztjaként működik, számos plug-in és integráció révén gyűjt adatokat, amelyeket elsősorban követésre és célzásra használ.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.twitter.comHirdetési sütik
pxrcEz a domain a Live Ramp Inc tulajdonában áll, amely a célzott marketing és profilalkotás platformját biztosítja.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIrlcdn.comHirdetési sütik
r1Ez a domain a Sizmek (korábban DG MediaMind) tulajdonában áll. Többplatformos célzott hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak.www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIbs.serving-sys.comHirdetési sütik
remember_checkedA Twitter jelenleg nem ad információt bizonyos sütik használatáról.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.twitter.comHirdetési sütik
remember_checked_onEz a domain a Twitter tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Közösségi hálózati szolgáltatások. Ahol a Twitter harmadik fél hosztjaként működik, számos plug-in és integráció révén gyűjt adatokat, amelyeket elsősorban követésre és célzásra használ.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.twitter.comHirdetési sütik
rudA domain a Rocketfuel tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIrfihub.comHirdetési sütik
rudsA domain a Rocketfuel tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIrfihub.comHirdetési sütik
sd-session-id www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIlive.rezync.comHirdetési sütik
secure_sessionA Twitter jelenleg nem ad információt bizonyos sütik használatáról.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.twitter.comHirdetési sütik
SERVERIDEz a domain az Eyeota nevű globális vállalat tulajdonában van, amely közönségadatokra specializálódott, hogy lehetővé tegye a hirdetések célzását a látogatók profilozása alapján.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIeyeota.netHirdetési sütik
sid www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
sidAzonosítja az aktuális böngészési munkamenetet.www.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIwww.desigual.comFeltétlenül szükséges sütik
smdA domain a Rocketfuel tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenység: Hirdetéswww.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIrfihub.comHirdetési sütik
test_cookieEz a domain a Doubleclick (Google) tulajdonában áll. Fő üzleti tevékenysége: A Doubleclick a Google valós idejű ajánlattételi hirdetési szolgáltatója.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIdoubleclick.netHirdetési sütik
tuuidEz a domain az IPONWEB tulajdonában áll, és valós idejű ajánlattételi platformot biztosít az online hirdetésekhez.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIbidswitch.netHirdetési sütik
tuuid_luEz a domain az IPONWEB tulajdonában áll, és valós idejű ajánlattételi platformot biztosít az online hirdetésekhez.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIbidswitch.netHirdetési sütik
twllA Twitter jelenleg nem ad információt bizonyos sütik használatáról.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTI.twitter.comHirdetési sütik
u2Ez a domain a Sizmek (korábban DG MediaMind) tulajdonában áll. Többplatformos célzott hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIserving-sys.comHirdetési sütik
um2Ez a domain a Sizmek (korábban DG MediaMind) tulajdonában áll. Többplatformos célzott hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak.www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIserving-sys.comHirdetési sütik
weird_get_top_level_domainweird_get_top_level_domainwww.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIcomTeljesítmény sütik
weird_get_top_level_domainweird_get_top_level_domainwww.desigual.com,MUNKAMENET SÜTIdesigual.comTeljesítmény sütik
zync-uuid www.desigual.com,MARADANDÓ SÜTIrezync.comHirdetési sütik

Ez a táblázat a lehető leggyorsabban frissül, amint az ezen a webhelyen elérhető szolgáltatások megváltoznak. A frissítések során előfordulhat azonban, hogy a táblázat nem tartalmaz bizonyos sütiket, webjelölőket vagy hasonlókat, annak ellenére, hogy céljaik mindig megegyeznek a táblázatban szereplőkkel.